Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hem

Aktiviteter i skog och natur för bättre hälsa

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog och här i vårt avlånga och naturtäta land har vi grundlagsskyddade Allemansrätten vilket ger alla människor rätt att röra sig fritt på privat mark i naturen. Det finns även forskning som pekar på att nära tillgång till skog och natur påverkar hälsa och välbefinnande. Friluftsliv får oss helt enkelt att må bättre både psykiskt och fysiskt.

När du cyklar, klättrar, paddlar eller vandrar så använder du dig av Allemansrätten. Du behöver inte fråga om lov för att röra dig på någon annans mark. Allemansrätten kommer från urgamla sedvänjor och är en unik möjlighet för friluftsliv och naturäventyr.

I Sverige finns det olika typer av skyddade naturområden. Bland annat naturreservat, nationalparker och djurskyddsområden. Cirka 85% av de skyddade naturområdena är naturreservat vilket betyder att naturen behöver bevaras, till exempel för att tillgodose tillgång till friluftsliv. Allemansrätten gäller även i skyddade naturområden men med särskilda regler. Områden som är djurskyddsområden kan det vara förbjudet att vistas inom.

Forskning inom skog och hälsa gör gällande att skogsvistelser kan fungera läkande vid exempelvis stress, utbrändhet och depression. I takt med att vårt samhälle förändras åt mer stillasittande och att ständigt vara uppkopplade blir aktiviteter ute i naturen än mer viktigt för hälsan. Skogen aktiverar dina sinnen och ger dig den kraft och energi som behövs för att klara vardagen.